The latest Welsh Government guidelines make it a legal requirement to wear facemasks in shops from Monday 14 September. If you are visiting our shops in Mochdre or Denbigh then you will be required to wear a facemask in the inside the shop. This is for your own protection and the protection of our staff. Thank you for your understanding and cooperation.

Mae canllawiau diweddaraf llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i wisgo masgiau wyneb mewn siopau o ddydd Llun 14 Medi. Os ydych chi’n ymweld â’n siop ym Mochdre neu Dinbych yna bydd gofyn i chi wisgo masg wyneb yn y tu mewn i’r siop. Mae hyn er eich diogelwch eich hun ac amddiffyn ein staff.